Halaman Sesawang SchoolNet

Pada sekolah-sekolah ahli dan Penyelaras ICT sekolah yang inginkan maklumat lanjut berkenaan School Zone sila layari halaman www.schoolnet.my. Sekolah boleh menjadi ahli, dan membina blog di dalamnya. Diharapkan guru-guru ict  dan juruteknik sekolah menggunakan halaman ini sebagai maklumat yang berguna.