Taklimat Inisatif ICT2011

Salam sejahtera dan Salam 1Malaysia,

Pada hari ini PKG Keramat telah berjaya mengadakan taklimat kepada semua guru-guru penyelaras bestari dan guru-guru penyelaras ICT sekolah. Antara kandungan yang ditaklimatkan adalah:
SSQS – Pembudayaan ICT
 Pengenalan (kepentingan SSQS, laman web, masa dll
 •(laporan SSQS peringkat PKG,
 Perancangan sekolah, pelan tindakan
 Sekolah-sekolah Pemangkin)
 Lantikan
a. Penggunaan
b. Modal Insan
c. Aplikasi
d. Infrastruktur
e. Keseluruhan
SPPICTS – pengisian data
 Laporan penggunaan 8 inisiatif.
 Laporan Ikut Sekolah PKG
 Isu-isu
         Perancangan Pembestarian Sekolah 2011
         dan lain-lain lagi yang berkaitan.