Bengkel Post Mortem PSS PKG Keramat & PKG Pudu 2011

Tarikh: 25 hingga 26 Julai 2011
Bertempat: Bilik Cempaka 2, BTPNKL

Salam sejahteran dan Salam 1Malaysia,
Bengkel ini telah berjaya dilaksanakan dengan sempurnanya. Guru-guru GPM telah diterangkan dengan terperinci cara-cara terbaik dalam mengurus Pusat Sumber Sekolah. Antara kandungan yang telah dibengkelkan adalah, Pelan Strategik, Pelan Operasi, Pelan Taktikal, Fail Pengurusan (12set), Fail Meja dan Fail Kuasa.
Adalah diharapkan guru-guru GPM dapat mengemaskan, melengkapkan dan seterusnya menghantar semua bahan-bahan yang tersebut di atas ke PKG Keramat untuk diberikan pernilaian.
Tempoh masa diberikan 4 minggu dari tarikh guru-guru GPM berbengkel.
Diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada penceramah-penceramah yang terlibat.
Sekian terima kasih.