Kursus Pemantapan Dan Kemahiran Pengkomputeran Untuk Juruteknik Komputer FT17

Salam sejahtera dan Salam 1Malaysia

Kursus ini telah dapat dijalankan pada 6 hb dan 7hb Ogos 2012. Bertempat di Bilik Kuliah PKG Keramat.

 Seramai 12 peserta juruteknik FT17 Keramat dan 2 peserta dari Putrajaya. Objektik kursus , agar juruteknik FT17 dapat memantapkan lagi kemahiran penyelenggaran pengkomputeran di sekolah sekolah.Peserta telah dibahagikan 3 kumpulan berdasarkan  tugasan yang diberikan  berkaitan dengan pengurusan dan penyelenggaraan yang teratur dan berkesan.Di akhir sesi, setiap kumpulan diminta membentangkan hasil tugasan kumpulan untuk dibincangkan bersama-sama peserta. Kumpulan ini juga telah membuat lawatan sambil belajar ke makmal komputer "Green Teknologi" yang berada di SK Padang Tembak 1.