Fungsi Pusat Kegiatan Guru 2010

Fungsi Pusat Kegiatan Guru Kuala Lumpur pada tahun 2010 telah dibuat perubahan mengikut keperluan semasa.

Antara fungsinya adalah
1. Memantau menyelaras, menilai dan memberi khidmat bantu pss dan gerakan membaca.
2. Menyelaras, menilai, membantu dan memberi khidmat sokongan pelaksanaan inisiatif ict di sekolah.
3. Mengumpul data asas teknologi pendidikan bagi tujuan penilaian dan pelaksanaan dasar teknologi pendidikan.
4. Menyediakan dan menyebar bahan sumber pendidikan dalam pelbagai media.
5. Melaksana, mempromosi dan mengalakan penggunaan teknologi pendidikan dalam p&p.

0 comments: