Penyeragaman Penggunaan Emel Sektor Awam 1GovUc
Sejajar dengan kehendak kementerian untuk memudahkan penggunaan emel bersekutu dan seragam di dalam sektor awam, kami di BTPN WPKL dan PKG Keramat WPKL menyahut seruan dan cabaran dari pihak Kementerian untuk turut sama dalam transformasi penggunaan emel bersepadu ini. Demikian itu, emel bagi PKG Keramat WPKL dan kesemua staf PKG Keramat WPKL telah dimigrasi dan telah berubah. Berikut adalah butiran emel baru PKG dan staf PKG Keramat WPKL :1. PKG Keramat WPKL
Email : pkg_keramat@moe.gov.my

2. Encik Mohamad Asif Mushadat Bin Abdul Saha
Pegawai Teknologi Pendidikan 1
Email: asif.btpnkl@moe.gov.my

3. Encik Khairul Nizam B. Hj Hamidun
Pegawai Teknologi Pendidikan 2
Email: knizam.btpnkl@moe.gov.my

4. Puan Maziah Binti Jusoh
Pegawai Pembantu Tadbir
Email: maziah.btpnkl@moe.gov.my

5. Encik Shahrullail bin Khalidin
Pegawai Juruteknik Komputer FT17
Email: shahrul.btpnkl@moe.gov.my
 Sekian...0 comments: