Mesyuarat Dan Taklimat Guru Penyelaras Bestari / Guru ICT (GPB/GICT) Bil.2/2015

Tarikh : 4 Nov 2015
Tempat : Bilik Kuliah, PKG Keramat WPKL

Mesyuarat GPB/GICT dipengerusikan oleh Pegawai PKG Keramat WPKL.  Mesyuarat telah membincangkan Perancangan Aktiviti yang akan dijalankan pada tahun 2016. Setelah bermesyuarat satu taklimat pembentangan mengenai penyelenggaraan ICT di sekolah oleh En.Shahrullail mengenai tatacara membuat aduan, begitu juga dengan makluman mengenai Netbook 1Malaysia, Google Chromebook dan juga cara-cara penggunaan 1bnselfcare iaitu portal dalam talian untuk membuat aduan permasalahan peralatan yang dibekalkan oleh 1BestariNet.


En Shahrullail FT PKG Keramat memberikan taklimat

GPB / GICT  Sekolah Ahli PKG Keramat
0 comments: